บริการของเรา(Service)

Maintenance

  • ซ่อม อัพเกรด จัดหา คอมพิวเตอร์
  • ซ่อม อัพเกรด จัดหา Notebook
  • ซ่อม จัดหา Printer

Web Design

  • ออกแบบเว็บไซต์ พร้อมโปรโมท
  • ออกแบบเพจ พร้อมโปรโมท
  • สร้างเว้บแอพพลิเคชั่น

Graphic Design

  • ออกแบบโลโก้
  • ออกแบบภาพกราฟิค ป้ายไวนิล
  • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และนามบัตร

ตัวอย่างผลงาน